PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY BESKYDY a VALAŠSKO - turistický subregion POODŘÍ - turistická oblast TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - turistická oblast OSTRAVSKO - turistická oblast OPAVSKÉ SLEZSKO - turistická oblast JESENÍKY - turistická oblast HLAVNÍ STRANA Okres Bruntál (region NUTS 4) Okres Karviná (region NUTS 4) Okres Ostrava (region NUTS 4) Okres Frýdek-Místek (region NUTS 4) Okres Nový Jičin (region NUTS 4) Okres Opava (region NUTS 4) Okres Bruntál (region NUTS 4) CZECH REPUBLIC REGION POODŘÍ REGION SLEZSKÁ HARTA ODERSKO BESKYDY-VALAŠSKO DESTINAČNÍ MANAGEMENT MORAVSKOSLEZSKÝ
Čtvrtek 17.10.2019
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Moravskoslezský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Moravskoslezsky kraj
Moravskoslezská nej
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
Destinační management MSK
Klastr cestovního ruchu
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Sport a relaxace
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Klub českých turistů
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
OBCHOD A SLUZBY
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti k prodeji
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
  KLACR.cz, Moravskoslezský klastr cestovního ruchu

PRIMALIT UV FILTR - ochranná hydroizolační nátěrová hmota

PRIMALIT UV FILTR - ochranná hydroizolační nátěrová hmota pro střešní konstrukce a polyuretanové pěny -

PRIMALIT UV FILTR
(dále PRIMALIT UVF) je jednosložková, vodou ředitelná nátěrová hmota, obsahující jako pojivo čistě akrylátovou disperzi, pigmenty, plniva jemné zrnitosti a aditiva, upravující vhodně její vlastnosti. Nanesená hmota po zaschnutí vytvoří elastickou fólii s dokonalou přilnavostí k podkladu. Vyrábí se ve dvou variantách:

PRIMALIT UVF - dodávaný v bílém, šedém, červenohnědém a šedozeleném odstínu, případně v dalších odstínech dle dohody.
PRIMALIT UVF-AL - reflexní varianta s obsahem hliníkových pigmentů, určená pro provádění vrchních uzavíracích nátěrů.

Použití: Ochrana stříkaných polyuretanových pěn před UV zářením a atmosférickými vlivy u střešních a obkladových konstrukcí, ochranné a renovační nátěry střech s povrchem na bázi asfaltových pásů.

Vlastnosti: Primalit UVF PRIMALIT UVF-AL
Hustota kg/m3: 1350 - 1450 1100 - 1200
Obsah netěkavých složek %: 60 - 68 38 - 42
pH 8,5 - 10 8,0 - 9,0
Hmota má velmi dobrou přídržnost k polyuretanovým pěnám a k asfaltovým i silikátovým podkladům. Nátěry se vyznačují vysokou odolností proti působení vody, UV záření, střídaní teplot a odolností vůči alkalické hydrolýze. Zachovávají si elastické vlastnosti i při minusových teplotách a mají schopnost přenášet pnutí, vzniklé lineárními změnami a překrýt případné trhlinky v podkladu.

Příprava podkladů: Podklad musí být suchý a zbavený mechanických i mastných nečistot. Podklady z asfaltových pásů a jiné savé podklady se napustí penetračním nátěrem PRIMER B.

Pracovní postup: PRIMALIT UVF se nanáší na podklad pomocí nanášecích válečků, asfaltérských kartáčů, štětek nebo stříkáním minimálně ve 2 vrstvách v odstupu 24 hodin. Pro náročné aplikace při opravách střešních konstrukcí z asfaltových pásů se doporučuje použít výztuže z mřížkové tkaniny a zvýšit počet nátěrů. Během aplikace a zasychání nátěrů nesmí teplota vzduchu a podkladu poklesnout pod +10°C. Po dobu zasychání nesmí na nátěr působit déšť nebo stékající voda. Hmota je v dodávané konzistenci připravena k přímému použití bez ředění.

Spotřeba materiálu: PRIMALIT UVF - udržovací nátěry 0,3 - 0,5 kg/m2, nátěry polyuretanových pěn 0,7 - 1kg/m2, u podkladů z asfaltových lepenek s výztuží 1,5 - 2 kg/m2. PRIMALIT UVF-AL - 0,15 - 0,20 kg/m2.

Balení a skladování: V plastových obalech o hmotnosti 1,5 - 45 kg nebo do pozinkovaných sudů o hmotnosti 200 - 250 kg. Skladuje se v původních obalech při teplotách + 5 až + 25 °C na místech chráněných před přímým působením slunečního záření a náhlým střídáním teplot. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a hygiena: Nátěrové hmoty PRIMALIT nejsou škodlivé ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte oči a dýchací orgány. Při potřísnění pokožky omyjte postižená místa vodou a mýdlem, při zasažení očí důkladně vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné plechové obaly odevzdejte do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 08.06.2004 v 14:15 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA