PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY BESKYDY a VALAŠSKO - turistický subregion POODŘÍ - turistická oblast TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - turistická oblast OSTRAVSKO - turistická oblast OPAVSKÉ SLEZSKO - turistická oblast JESENÍKY - turistická oblast HLAVNÍ STRANA Okres Bruntál (region NUTS 4) Okres Karviná (region NUTS 4) Okres Ostrava (region NUTS 4) Okres Frýdek-Místek (region NUTS 4) Okres Nový Jičin (region NUTS 4) Okres Opava (region NUTS 4) Okres Bruntál (region NUTS 4) CZECH REPUBLIC REGION POODŘÍ REGION SLEZSKÁ HARTA ODERSKO BESKYDY-VALAŠSKO DESTINAČNÍ MANAGEMENT MORAVSKOSLEZSKÝ
Čtvrtek 02.07.2020
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Moravskoslezský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Moravskoslezsky kraj
Moravskoslezská nej
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
Destinační management MSK
Klastr cestovního ruchu
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Sport a relaxace
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Klub českých turistů
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
OBCHOD A SLUZBY
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti k prodeji
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
  KLACR.cz, Moravskoslezský klastr cestovního ruchu

NPR Rašeliniště SKŘÍTEK

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE RAŠELINIŠTĚ SKŘÍTEK

Toto zvláště chráněné území se nachází v jižní části CHKO Jeseníky, v blízkosti sedla Skřítek. Rezervace má celkovou rozlohu 166,65 ha. Rozkládá se na katastrálních územích Rudoltice a Klepáčov (okres Šumperk) a Žďárský potok (okres Bruntál). Nadmořská výška NPR se pohybuje od 815 m do 890 m n.m.

Rašeliniště na Skřítku představuje tzv. přechodné rašeliniště prameništního typu, tedy přechod mezi vrchovištěm a slatinou. Leží v mělké pánvi v níž pramení Žlutý potok (přítok Podolského potoka). Rašeliniště má tundrový ráz, vlhká místa se tu střídají s tůňkami a prameništi, s prvky smrkového rašelinného lesa a rašelinných luk. Rostou zde jak druhy slatinných nížinných luk, tak i druhy horských rašelinišť. Celá lokalita připomíná severský tundrový les - řídký smrkový les parkového charakteru.

Vznik rašeliniště je podmíněn vývěrem pramenišť na úpatí Ztracených skal (1151 m) a Zelených kamenů (1179 m) se ztíženým odtokem vody na plochém sedle. Je charakterizováno rozsáhlým porostem rašeliníku s okrajem porostlým rašeliníkovou smrčinou. Dále se zde nacházejí četné tůně, v jejichž okolí roste bříza karpatská. Dále zde rostou četné druhy rostlin specializovaných na podmínky rašelinišť, např. suchopýr pochvatý, klikva žoravina (Oxycoccus quadripetalus), violka bahenní (Viola palustris), silně ohrožená ostřice mokřadní (Carex limosa) aj. Na prameništích roste ohrožený kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), rovněž ohrožený oměj šalamounek (Aconitum callibotryon), silně ohrožený kropenáč vytrvalý (Swertia perenis), starček potoční (Senecio rivularis), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) a ohrožená tolije bahenní (Parnassia palustris). Roste zde rovněž velmi vzácná korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), která je silně ohroženým druhem.

Dle zásad Ramsarské úmluvy je lokalita rašeliniště evidována Správou CHKO Jeseníky jako nadregionální mokřad. Jedná se o rašeliniště tundrového rázu, regenerující pouze na malých plochách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.

Podloží rašeliniště je tvořeno grafitickým fylitem a podle geomorfologického členění jej řadíme do Hanušovické vrchoviny. Je odvodňováno Žlutým potokem, který je přítokem Podolského potoka. Ten se později vlévá do Moravice. Celé území tedy patří do povodí Odry a tedy k úmoří Baltského moře. Severozápadní část rezervace se dotýká evropského rozvodí Odra - Dunaj.

Toto území je velmi cenné jak z hlediska floristického, tak z hlediska vodohospodářského, protože zadržuje poměrně značné množství vody a je pro své značné přírodovědecké hodnoty oprávněně rezervací s nepřísnějším režimem ochrany.

Jan Ondryáš


Použitá literatura:
Návrh Plánu péče CHKO Jeseníky (Správa CHKO Jeseníky)
Turistický průvodce ČSFR - sv. 39 Jeseníky (kolektiv autorů)
Geologická mapa Jeseníky - měřítko 1:100 000 (Český ústav geologický)
Turistická mapa Jeseníky - měřítko 1:50 000 (KČT)
Vlastivěda Šumperského okresu (kolektiv autorů)

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 852.00 m

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 01.02.2005 v 14:00 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA