PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY BESKYDY a VALAŠSKO - turistický subregion POODŘÍ - turistická oblast TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - turistická oblast OSTRAVSKO - turistická oblast OPAVSKÉ SLEZSKO - turistická oblast JESENÍKY - turistická oblast HLAVNÍ STRANA Okres Bruntál (region NUTS 4) Okres Karviná (region NUTS 4) Okres Ostrava (region NUTS 4) Okres Frýdek-Místek (region NUTS 4) Okres Nový Jičin (region NUTS 4) Okres Opava (region NUTS 4) Okres Bruntál (region NUTS 4) CZECH REPUBLIC REGION POODŘÍ REGION SLEZSKÁ HARTA ODERSKO BESKYDY-VALAŠSKO DESTINAČNÍ MANAGEMENT MORAVSKOSLEZSKÝ
Pátek 29.05.2020
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Moravskoslezský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Moravskoslezsky kraj
Moravskoslezská nej
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
Destinační management MSK
Klastr cestovního ruchu
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Sport a relaxace
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Klub českých turistů
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
OBCHOD A SLUZBY
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti k prodeji
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
  KLACR.cz, Moravskoslezský klastr cestovního ruchu

Projekty na území Euroregionu Silesia

Projekty na území Euroregionu Silesia

Společným atributem projektů přeshraničního charakteru realizovaných na území nějakého euroregionu je vždy jejich přeshraniční dopad či přímo účast přeshraničního partnera při přípravě a realizaci projektů. V ostatních rysech se projekty mohou zásadně lišit. Projekty lze rozlišovat podle např.:

a) realizátora projektu

b) zdrojů financování

c) druhu projektu

d) typu činností v rámci projektu


Realizátor projektu
Realizátory projektů přeshraničního charakteru jsou většinou subjekty veřejné správy (obce, města, kraje, státní orgány - např. Ředitelství silnic a dálnic ČR), nestátní neziskové organizace, školy, profesní komory apod. Samotné euroregiony mohou také být realizátory přeshraničních projektů, většinou se však jedná o projekty neinvestičního charakteru s nižšími náklady. Hlavním úkolem euroregionů je zejména koordinace přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničních oblastí, v souvislosti s programy EU určenými k finanční podpoře projektů přeshraniční spolupráce vykonávají především funkci implementačních struktur, které poskytují informace a metodickou pomoc žadatelům, podílejí se na rozhodování o podobě programů, schvalování grantů nebo přímo spravují některé fondy těchto programů (Společný fond malých projektů Phare CBC, Fond mikroprojektů INTERREG IIIA).


Zdroje financování
Mnoho projektů přeshraničního charakteru je financováno ze zdrojů EU (např. Phare CBC, nově INTERREG IIIA), avšak mnoho projektů je také financováno z vlastních zdrojů realizátora projektu, obecních či krajských rozpočtů apod.


Druhy projektů
Projekty přeshraniční spolupráce lze členit podle charakteru na :
  • investiční
  • neinvestiční

Projekty financované z přeshraničních programů EU lze také dělit podle výše požadovaného grantu na :
  • velké projekty (např. minimální grant u Phare CBC ČR-PR 2 mil. EUR, minimální grant u INTERREG IIIA ČR-PR 20 tis. EUR)
  • malé projekty / mikroprojekty (např. grant u Phare CBC ČR-PR 1 tis. - 50 tis. EUR, grant u INTERREG IIIA ČR-PR 2 tis.- 20 tis. EUR)

Typ činností v rámci projektů
Projekty přeshraničního charakteru jsou realizovány v mnoha oblastech činnosti : životní prostředí, dopravní infrastruktura, hospodářský rozvoj, cestovní ruch, lidské zdroje, kultura apod.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 18.04.2005 v 18:48 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
    TURISTIKA