PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY BESKYDY a VALAŠSKO - turistický subregion POODŘÍ - turistická oblast TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - turistická oblast OSTRAVSKO - turistická oblast OPAVSKÉ SLEZSKO - turistická oblast JESENÍKY - turistická oblast HLAVNÍ STRANA Okres Bruntál (region NUTS 4) Okres Karviná (region NUTS 4) Okres Ostrava (region NUTS 4) Okres Frýdek-Místek (region NUTS 4) Okres Nový Jičin (region NUTS 4) Okres Opava (region NUTS 4) Okres Bruntál (region NUTS 4) CZECH REPUBLIC REGION POODŘÍ REGION SLEZSKÁ HARTA ODERSKO BESKYDY-VALAŠSKO DESTINAČNÍ MANAGEMENT MORAVSKOSLEZSKÝ
Úterý 02.06.2020
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Moravskoslezský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Moravskoslezsky kraj
Moravskoslezská nej
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
Destinační management MSK
Klastr cestovního ruchu
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Sport a relaxace
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Klub českých turistů
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
OBCHOD A SLUZBY
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti k prodeji
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
  KLACR.cz, Moravskoslezský klastr cestovního ruchu

Evangelický kostel

Evangelický kostel
Evangelický kostel
Počátky kostela i sboru přímo v Třanovicích sahají do roku 1858. V tomto roce zde byl založen vlastní evangelický hřbitov. Předtím se pohřbívalo v Hnojníku a v Horním Žukově. V roce 1890 byl hřbitov rozšířen do dnešní podoby. V roce 1901 byla postavena kaple-márnice se dvěma zvony ve věži, kde se konaly pohřby a bohoslužby, které sloužili faráři z Těšína i z Komorní Lhotky. Od roku 1905 se bohoslužby konaly v nově postavené škole.
Již před první světovou válkou se uvažovalo o rozšíření kaple a za tímto účelem se uskutečnila i sbírka peněz. Všechny peníze, celkem 4600,- rakouských korun, byly v roce 1915 odevzdány k účelům vojenským. Vojsko rovněž zabavilo i oba zvony z kaple, v roce 1919 byl však zakoupen nový zvon.
V roce 1925 byla darována hřbitovnímu řadu parcel mezi hřbitovem a školou, a právě zde byl vystavěn nový evangelický kostel. Ale ještě předtím, v roce 1927 bylo rozhodnuto o přístavbě kaple, ve které by se mohli k bohoslužbám scházet třanovští evangelíci. Za tímto účelem byl sestaven i stavební výbor a konala se opět sbírka peněz, která vynesla 28.870,- Kčs. V tak těžké době to byla obrovská spousta peněz, což svědčilo o obrovském odhodlání uskutečnit daný cíl. V březnu 1929 po bohoslužbě přesvědčoval farář Josef Berger přítomné, aby nestavěli kapli, ale vybudovali kostel, že se postará o to, aby zde vznikl samostatný evangelický sbor. Byl sestaven stavební výbor, který začal okamžitě pracovat.
Plány zdarma vypracoval Ing. Arch. Tadeusz Michejda z Katowic. Vedením stavby byl pověřen pan Jan Kisza z Ropice, technickým dozorem byl pověřen pan Ing. Jiří Grycz z Českého Těšína. Dne 15.září 1929 byl položen základní kámen této stavby a stavební práce byly zahájeny.
Veškerý materiál pro stavbu kostela zajišťoval stavební výbor. Všichni, kdo měli koně a vozy, i obyvatelé z Třanovic vyznání římsko-katolického, začali vozit materiál na stavbu. Vše zcela zdarma. Stavební práce trvaly 2 roky. Vše bylo prováděno ručně, bez použití jakékoli techniky. Nedošlo k žádnému vážnému úrazu ani neštěstí. Stavba byla dokončena a posvěcena dne 13.9.1931. Byla zde zřízena samostatná kazatelská stanice a konány pravidelně bohoslužby. Náklad celé stavby bez vnitřního vybavení činil 200.511,- Kčs.
Za druhé světové války došlo opět k zrekvírování zvonů pro vojenské účely. V roce 1944 byly však ve Vítkovicích zhotoveny 3 nové zvony a koncem roku 1944 byly posvěceny. V době války byl kostel poškozen, škody byly vyčísleny na 43.800,- Kč. Po válce v roce 1946 byly objednány nové varhany u firmy Rieger v Krnově za 107.300,- Kčs, které nahradily starší malé varhany. Posvěceny byly na svátek Štěpána roku 1947. 11.července 1950 byl konečně zřízen a vládou uznán samostatný evangelický sbor, k němuž byly začleněny následující obce: Horní i Dolní Třanovice, Horní i Dolní Tošanovice, Hradiště, Vělopolí, Horní Žukov a Dolní Domaslavice. Hlavní bohoslužby se konají v Třanovicích. V roce 1951 - 1953 byl přistavěn sál i další prostory potřebné sboru. Před kostelem byl v roce 1956 postaven a odhalen pomník Jiřího Třanovského. Nové sociální zařízení bylo postaveno v roce 1962. Rovněž byla v roce 1970 opravena fasáda a obnoven vnitřek kostela.
Další rozsáhlé rekonstrukce interiéru a přístavba, byly zahájeny v roce 1987. Projekt zpracoval Ing. Arch. Karel Cieślar. Byla z velké části odstraněna navlhlá vnitřní omítka, provedeno vysušení zdiva pomocí elektroosmozy. Následovaly další práce: montáž nového osvětlení a ozvučení celého prostoru kostela, malování, nátěr lavic, obložení stěn dýhovanou dřevotřískou včetně zhotovení nového oltáře a kazatelny. Montáž ústředního topení vyřešila problém vytápění kostela. Kromě tohoto výčtu prací je nutno vyzdvihnout obrovskou iniciativu a chuť pomoci převažující části sborovníků. V období let 1987 - 1989 bylo dobrovolně odpracováno 16.000 brigádnických hodin. K tomu je potřeba přičíst i úklidové práce a přípravu občerstvení, což měly na starosti sestry ze sboru. Na podzim 1989 začaly výkopové práce na přístavbě kostela. Již delší dobu byla potřeba rozšířit sborový sál pro shromáždění biblických hodin, dětí, mládeže a pro nacvičování písní pěveckých sborů. V pravém křídle přístavby byl vybudován byt pro faráře, dále kotelna, kuchyň a sociální zařízení. V levé části vznikl vstupní vestibul se šatnou a kancelář presbyterstva. V prvním podlaží přístavby byly zřízeny místnosti pro setkání mládeže a dětí. Byl rekonstruován prostor před vstupem do kostela a před pomníkem Jiřího Třanovského včetně výsadby zeleně, upraveno parkoviště. Tato přístavba stejně jako rekonstrukce interiéru kostela a prostor vně kostela byly opět podpořeny obrovskou iniciativou členů sboru. Byly dny, kdy na stavbě pracovalo několik desítek brigádníků. Nezanedbatelným příspěvkem byla finanční a materiální podpora mnoha sborovníků. V roce 1995 byla provedena plynofikace kotelny.
Pohled na evangelický kostel a Beskydy
Pohled na evangelický kostel a Beskydy

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 29.10.2002 v 08:35 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
    TURISTIKA