PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY BESKYDY a VALAŠSKO - turistický subregion POODŘÍ - turistická oblast TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - turistická oblast OSTRAVSKO - turistická oblast OPAVSKÉ SLEZSKO - turistická oblast JESENÍKY - turistická oblast HLAVNÍ STRANA Okres Bruntál (region NUTS 4) Okres Karviná (region NUTS 4) Okres Ostrava (region NUTS 4) Okres Frýdek-Místek (region NUTS 4) Okres Nový Jičin (region NUTS 4) Okres Opava (region NUTS 4) Okres Bruntál (region NUTS 4) CZECH REPUBLIC REGION POODŘÍ REGION SLEZSKÁ HARTA ODERSKO BESKYDY-VALAŠSKO DESTINAČNÍ MANAGEMENT MORAVSKOSLEZSKÝ
Pondělí 06.07.2020
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Moravskoslezský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Moravskoslezsky kraj
Moravskoslezská nej
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
Destinační management MSK
Klastr cestovního ruchu
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Sport a relaxace
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Klub českých turistů
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
OBCHOD A SLUZBY
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti k prodeji
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
  KLACR.cz, Moravskoslezský klastr cestovního ruchu

Historie základní školy

Je štěstím, že nám cestu do budoucnosti pomáhá objevovat naše minulost.
(MEREDIN)

V roce 1924 byla zřízena z podnětu Matice opavské česká menšinová škola v Jakubčovicích n/O č. 20. Zpočátku měla jen 4 žáky, jejich počet se však postupně zvětšoval a tak byla postavena Maticí opavskou v roce 1937 nová budova, v níž byly vyučovány děti z Jakubčovic a okolí.

Obec Jakubčovice, Loučky a Nová Ves, byly v době okupace spojeny v jednu obec, až do roku 1941 byly samostatnými obcemi a měly každá své zastupitelstvo a samostatné hospodářství. Všechny tři obce tvořily však jednu školní obec. Dřívější německá škola pro všechny tyto tři obce byla v Loučkách.

V době okupace byla česká škola zrušena (v přízemí byla zřízena německá mateřská škola a útulek pro děti dělníků pracujících v místních továrnách a kamenolomech a v prvním poschodí byla umístěna německá četnická stanice).

Před bojovými operacemi uteklo téměř všechno obyvatelstvo na západ a škola zůstala kratší dobu neobydlena. Po osvobození Jakubčovic umístila ve škole svou kancelář správní komise a usídlila se zde i milice. Škola byla pak útočištěm pro nové osídlence, kteří zde v prvních dnech přespávali. Během prázdnin byla milice rozpuštěna a správní komise se odstěhovala do hasičského skladiště a škola se připravovala k zahájení vyučování. Celá školní budova byla vymalována, vyčištěna, rozbitá okna zasklena a opatřen potřebný školní inventář.

Před zahájením vyučování byl proveden zápis do školy z již zmiňovaných tří obcí. Celkem bylo do školy zapsáno 54 dětí (15 z Jakubčovic, 39 z Louček a Nové Vsi). Mimo to bylo zapsáno 9 dětí ze sousedních Heřmánek, poněvadž tam byla škola poškozena a vyučování zahájeno teprve 1. února 1946.

Během školních let 1945/46 - 1971/72 vznikla dvojtřídní škola, v níž se vyučovalo pěti postupným ročníkům. V důsledku stálého zvyšování stavu žactva se provedla změna organizace na dvojtřídní školu v létech 1972/73. Stavební úpravy, které již byly zapotřebí vzhledem k navýšení žáků, nebyly však realizovány, neboť se zamýšlelo nad novou přístavbou školy. K tomu záměru nedošlo, jelikož v místě t. č. značná migrace obyvatelstva, jež negativně ovlivnila stavy žactva. Škola se stala opět dvojtřídní. V rámci přechodu na novou koncepci v létech 1976/77 byl pátý ročník převeden na plně organizovanou školu do Oder. Ve školním roce 1977/78 znovu nastalo rozšíření na dvojtřídní školu. Vlivem zrušení okolních škol v Heřmánkách, Dobešově a Klokočůvku se děti vzdělávaly v ZŠ Jakubčovicích a ZŠ Loučky. Jelikož rostl počet dětí vznikly samostatné ročníky. V Jakubčovicích I a II třída, III. a IV. třída byly vyučovány v Loučkách. Ve školním roce 1986/87 došlo ke sloučení ZŠ Jakubčovice a ZŠ Loučky. ZŠ Jakubčovice se stala čtyř-třídní školou se samostatnými ročníky a dvěma odděleními školní družiny.

Již mnoho let se ozývaly hlasy, jež žádaly podpořit myšlenku vybudování nové přístavby Základní školy v Jakubčovicích, zajistit tak výuku 1. - 5. ročníku pro děti z Jakubčovic i přilehlých vesnic Louček, Klokočůvku, Dobešova i Heřmánek. Toto volání se však vždy jako ozvěna bezvýsledně vracelo. Ztížené podmínky dětí dojížděním byly násobeny ještě odlehlými budovami škol.

Mnoho vody proteklo řekou Odrou, mnoho kamene bylo vytěženo, mnoho pokácené plochy kopcovitých svahů osázeno mladými stromky a světélkující jiskřička zbylé naděje zůstala velmi malá.

Jestliže se spojí lidé chápající dětskou duši se snahou vytvořit dobré materiální zabezpečení naším dětem, i z té sebemenší jiskřičky je zažehnut oheň. Ani každodenní problémy a nepřízeň počasí nezastavilo v roce 1996 obrovské lidské snažení dokončit přístavbu nové části a úpravu dosavadní školy. Do jednoho roku se stal zázrak. Slavnostním přestřižením pásky má obec otevřenou a nově postavenou přístavbu základní školy, rozšířenou o tři třídy a stává se pětitřídní šklou, která esteticky zapadá do zdejší krajiny. Vyrostla budova atipického vzhledu. Plochy dvou tříd v přízemí jsou řešeny do tvaru šestiúhelníků s možností společného pobytu na terase. Nejmenší školáky vítá v prvním poschodí nadměrně prostorná třída, která je přispůsobena dětské hravosti, vlastní výuce i možnosti relaxace a tvoří ideální návaznost mezi mateřskou a základní školou.

Škola současnosti:

Základní škola je organizována jako pětitřídní se samostatnými ročníky a třemi odděleními školní družiny. Nyní školu navštěvuje 96 žáků a do školní družiny dochází 68 dětí. Na škole jsou vytvořeny velmi dobré pracovní podmínky pro žáky i učitele. Vedle běžných tříd je využívána školní knihovna samostatný kabinet pomůcek, dva samostatné kabinety pro přípravu učitelů, nová učebna pro dělení cizích jazyků, malá tělocvična a školní areál hřiště. Od roku 1996 je vydáván školní časopis "Pavouček", který se těší značné oblibě dětí. V dnešní době škola patří mezi zajímavě řešené školní budovy a svým počtem žáků se řadí mezi největší neúplné školy okresu Nový Jičín s ucelenou výukou I. stupně.

Při návštěvě obce neopomeňte navštívit i naši školu, která svojí architekturou a moderním řešením tříd patří k ozdobám obce Jakubčovic n/O.

Ředitelé školy :
1945 - Ludvík Šimon (dříve vedl správu školy v Jindřichově)
1949 - Vlastimila Šimonová (působile se svým mužem v Jindřichově)
1956 - Emilie Kateřiňáková - (pocházela ze Stříteže n/Bečvou)
1960 - Otakar Šach - (působil v Luboměři)
1961 - Emilie Kateřiňáková
1971 - Bohumil Kotala (z Klokočůvku)
1978 - Ludmila Bačíková (z Oder)
1998 - Jana Hluchníková (z Dobešova)

Čerpáno ze školních kronik dostupných na škole
Mgr. Jana Hluchníková - ředitelka školy

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 01.12.2003 v 15:40 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA