PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY BESKYDY a VALAŠSKO - turistický subregion POODŘÍ - turistická oblast TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - turistická oblast OSTRAVSKO - turistická oblast OPAVSKÉ SLEZSKO - turistická oblast JESENÍKY - turistická oblast HLAVNÍ STRANA Okres Bruntál (region NUTS 4) Okres Karviná (region NUTS 4) Okres Ostrava (region NUTS 4) Okres Frýdek-Místek (region NUTS 4) Okres Nový Jičin (region NUTS 4) Okres Opava (region NUTS 4) Okres Bruntál (region NUTS 4) CZECH REPUBLIC REGION POODŘÍ REGION SLEZSKÁ HARTA ODERSKO BESKYDY-VALAŠSKO DESTINAČNÍ MANAGEMENT MORAVSKOSLEZSKÝ
Pátek 19.04.2019
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Moravskoslezský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Moravskoslezsky kraj
Moravskoslezská nej
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
Destinační management MSK
Klastr cestovního ruchu
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Sport a relaxace
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Klub českých turistů
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
OBCHOD A SLUZBY
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti k prodeji
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
  KLACR.cz, Moravskoslezský klastr cestovního ruchu

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.12.2002

Obec Šilheřovice

Přítomno : 14 členů ZO, oml. Mgr. M. Niedermeierová
Zapisovatelka : S. Gromnicová

1.Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.1. Program jednání :

1. Zahájení, určení zapisovatele, usnášeníschopnost /starostka/
2. Zvolení ověřovatelů zápisů
3. Zvolení návrhové komise pro usnesení
4. Schválení programu zasedání /předkložila starostka/
5. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího zasedání /předklpředložil předseda Kontr. výboru/
5.a Zpráva o práci Rady obce /předložila za RO starostka/
6. Návrh na prodej parcel č. 1713/13 a 1713/14 v k.ú Šilheřovice Ředitelství silnic a dálnic ČR /předkložila za RO starostka/
7. Návrh na prodej umělé vodní nádrže na parcele č. 1522 jedinému zájemci /předložil za RO místostarosta/
8. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva /předložila za RO starostka/
9. Organizační řád orgánů obce /předkládá za RO starostka/
10. Rozpočet na rok 2003 /předložila za RO starostka/
11. Diskuze
12. Usnesení zasedání /předložila předsedkyně návrhové komise/
13. Závěr

1.2. ověřovatele zápisu :Ing : S. Lipinský, Ing. M. Čecháček
1.3. návrhovou komisi ve složení : J.Čecháček, Mgr. S. Žvaková, E. Janoš
1.4 prodej parcel č. 1713/13 a 1713/14 v k.ú. Šilheřovice Ředitelství silnic a dálnic ČR za odhadní cenu .
1.5 prodej umělé vodní nádrže na parcele č. 1522 za cenu dle znaleckého posudku.
1.6. stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle článku 15 Organizačního řádu orgánu obce Šilheřovice, schváleného dne 27.12.2002.
1.7. Organizační řád orgánů obce Šilheřovice.
1.8. variantu "C" Rozpočtu obce Šilheřovice na rok 2003 s těmito úpravami :
* navýšení příjmů o 300.000 Kč (za prodej parcel 1713/13 a 1713/14), za vodné o 90 000 Kč, za pronájem hrobových míst o 45.000 Kč, z místních poplatků o 50.000 Kč a kapitoly "Rezervy " o skutečný zůstatek na účtu k 31.12.2002.
* navýšení výdajů o 50.000 Kč na dotaci TJ, na 5.000 Kč dotaci Svazu včelařů, na neinvestiční náklady na žáky ZŠ o 50.000 Kč
* převést do rezervy náklady na plynofikaci knihovny ve výši 50.000 Kč, osvětlení před Obecním úřadem ve výši 30.000 Kč, náklady na nákup malého traktoru ve výši 75.000 Kč
* ponížit příjmy o 200.000 Kč (prodej Juliánka).

2. Zastupitelstvo obce ukládá :

2.1 Radě obce dopracovat návrh rozpočtu dle schválených úprav a doplnění na zasedání ZO dne 27.12.2002
2.2 Starostce obce předat Organizační řád orgánů obce všem zaměstnancům, členům ZO, Základní škole a orgánům obce.
2.3 Radě obce zajistit zpracování Smlouvy o budoucí smlouvě na prodej umělé vodní nádrže "Juliánka".

3. Zastupitelstvo obce pověřuje :

3.1 starostku obce podepsat Kupní smlouvu dle bodu 1.4. usnesení

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

4.1. přednesenou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva obce ze dne 2.12.2002 bez připomínek.
4.2. přednesenou zprávu o práci Rady obce v měsíci prosinci 2002 bez připomínek

Mgr. Ludmila Janoschová
starostka obce

Karel Machala
místostrosta obce

Podpis členů návrhové komise pro usnesení :

......... ........... ..........

V Šilheřovicích, 27.12.2002


 
Zveřejněno 11.02.2003 v 08:44 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA