PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY BESKYDY a VALAŠSKO - turistický subregion POODŘÍ - turistická oblast TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - turistická oblast OSTRAVSKO - turistická oblast OPAVSKÉ SLEZSKO - turistická oblast JESENÍKY - turistická oblast HLAVNÍ STRANA Okres Bruntál (region NUTS 4) Okres Karviná (region NUTS 4) Okres Ostrava (region NUTS 4) Okres Frýdek-Místek (region NUTS 4) Okres Nový Jičin (region NUTS 4) Okres Opava (region NUTS 4) Okres Bruntál (region NUTS 4) CZECH REPUBLIC REGION POODŘÍ REGION SLEZSKÁ HARTA ODERSKO BESKYDY-VALAŠSKO DESTINAČNÍ MANAGEMENT MORAVSKOSLEZSKÝ
Úterý 22.10.2019
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Moravskoslezský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Moravskoslezsky kraj
Moravskoslezská nej
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
Destinační management MSK
Klastr cestovního ruchu
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Sport a relaxace
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Klub českých turistů
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
OBCHOD A SLUZBY
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti k prodeji
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
  KLACR.cz, Moravskoslezský klastr cestovního ruchu

Usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.12.2002 na obecním úřadě v Šilheřovicích

Obec Šilheřovice

1. Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.1. navržený program zasedání zastupitelstva :

1. Zahájení, určení zapisovatele,usnášeníschopnost
2. Zvolení ověřovatelů zápisů
3. Zvolení návrhové komise pro usnesení
4. Schválení programu zasedání
5. Návrh na prodej parcely č. 1715/9 Ředitelství silnic a dálnic ČR
6. Návrh Rady Sdružení obcí H-P-S na prodej plynárenského zařízení
7. Rozpočtové úpravy na rok 2002
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2003
9. Rozpočet Sdružení obcí na rok 2003
10. Žádost TJ NH Ostrava o příspěvek na opravu zdi
11. Organizační řád orgánů obce
12. Zánik Sdružení obcí Moravskoslezského kraje
13. Informace z jednání Rady obce
_ Schválení dotace ve výši 15.000 Kč TJ Sokol Šilheřovice na zakoupení dresů
_ Žádost o vydání zákazu parkování osobních aut na ulici Zahradní
_ Oprava schodiště v budově č.p. 210
_ Prodloužení pronájmu obecní komunikace 1685 a 1309 Českým lesům, s.p. Hradec Králové
_ Žádost o odkoupení umělé vodní nádrže "Juliánka"
_ Inventarizace obecního majetku
_ Nástupiště u zastávky "Ricka"
14. Diskuze
15. Usnesení zasedání
16. Závěr

1.2. ověřovatele zápisu : Mgr. M. Niedermeierová, R. Smolka

1.3. návrhovou komisi pro usnesení : J. Šeligová, J. Křesťan, K. Matuška

1.4. prodej parcely 1715/9 o výměře 73 m2 , oddělené z pozemku p.č. 1349 dle geometrického plánu č. 03 60 - 001/2002 za kupní cenu 13.140 Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56

1.5. prodej plynárenského zařízení, které je vlastnictví Sdružení obcí H-P-S za nabídkovou cenu 40 000 000 Kč za plošnou plynofikaci a regulačních stanic za 50% stavebních nákladů Severomoravské plynárenské,a.s.

1.6. předložený návrh na rozpočtové úpravy pro rok 2002 (příl.č. 1).

1.7. návrh rozpočtu Sdružení obcí H-P-S na rok 2003 zveřejněný na úřední desce (příl. č. 2).

1.8. příspěvek na opravu zámecké zdi Tělovýchovné jednotě Nové hutě Ostrava ve výši 26 040 Kč s podmínkou doložení vyúčtování.

1.9. zánik sdružení obcí Moravskoslezského kraje

2. Zastupitelstvo obce pověřuje :

starostku obce k podepsání kupní smlouvy dle bodu č. 1.1.

3. Zastupitelstvo obce zvolilo :

do funkce člena Finančního výboru Ing. Martina Čecháčka

4. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

předložený návrh Organizačního řádu.

5. Zastupitelstvo obce ukládá :

5.1. starostce obce zveřejnit doporučený návrh rozpočtu na rok 2003 na 15 dní na úřední desce.
5.2. Radě obce dopracovat v návrhu Organizačního řádu v články 9 a 15.

6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

4.1. předložené 3 varianty návrhů rozpočtu na rok 2003.
4.2. informaci o zvýšení nákupní ceny vody.
4.3. schválení dotace Radou obce Tělovýchovné jednotě Sokol 15.000 Kč na nákup dresů.
4.4. informaci o nutnosti opravy schodiště v budově č. 210.
4.5. prodloužení nájmu obecní komunikace Českým lesům,s.p. Hradec Králové.
4.6. žádost o odkoupení umělé vodní nádrže "Juliánka".

V Šilheřovicích, 2. 12. 2002

Mgr. Ludmila Janoschová, v.r
starostka obce

Karel Machala, v.r.
starostka obce


 
Zveřejněno 11.02.2003 v 08:53 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
    TURISTIKA